Vlkolínec

Lokality svetového dedičstva UNESCO na Slovensku

Organizácia Spojených národov pre vzdelávanie, vedu a kultúru. Tak znie celý názov organizácie UNESCO, ktorej úlohou je venovať zvýšenú ochranu a záujem o vybrané pamiatky, či už kultúrne alebo prírodné. Aj na Slovensku máme lokality, ktoré si vyžadujú špeciálnu ochranu do budúcnosti. Ktoré sú to a niečo o nich sa dočítaš v tomto článku. Neviem, prečo…