Bráni ti neznalosť jazyka vyraziť na cesty? Mám pre teba riešenie.

Cestovať bez angličtiny je možné, no nepraktické a vedieť aspoň “kitchen English” ti vie na cestách priniesť novú dimenziu zážitkov. S angličtinou totiž svet nielen vidíš, ale ho aj spoznáš, pretože sa dokážeš dorozumieť s lokálnymi ľuďmi, ktorí väčšinou hovoria anglicky. Ak nemáš istotu v angličtine a hľadáš spôsob, ako sa efektívne zlepšiť, jeden tu…