Hamburg

20 budov európskych miest v štýle red bricks

Brick gothic je pomenovanie stavebného umeleckého slohu podľa druhu používaného stavebného materiálu, v tomto prípade pálenej tehly. Tento štýl je známy v regióne severných európskych krajín, kde sa kvôli používaniu pálenej tehly ako stavebného materiálu v čase gotiky zaužívalo pomenovanie Backsteingotik – Tehlová gotika. Tromi štátmi Európy dokonca vedie aj Európska cesta tehlovej gotiky, ktorá pokrýva európske mestá…